تیم آترا تجارت آینده

جناب آقای رامین نفیسی

مهندس فناوری اطلاعات

جناب آقای سینا احمدی

مشاور فروش

جناب آقای محمد سارمی

مشاور بازاریابی

جناب آقای کمال احد زاده

حسابرس

جناب آقای محمد فرهادی

مدیرعامل

جناب آقای مهدی مجد

مشاور فروش و بازاریابی

سرکار خانم مینا صمدی

مهندس کامپیوتر

سرکار خانم سمانه علیپور

مدیر مالی